2006. év 

November 28-án temettük el Klubunk alapítóját Merczel Erzsébetet